a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าวจ.อุทัยธานี จิตอาสารับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไป

นายอำเภอห้วยคต จัดกิจกรรมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยคต ที่ว่าการอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดย นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต (ผอ.ศอ.จอส.904 วปร.อำเภอห้วยคต)

เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 270 ราย ในการนี้ นายสุรสีห์ ศิลาภิวัฒน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง (3ก-166) ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้การอำนวยการของท่านณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ผอ.ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัดอุทัยธานี)
////////////////////
สมาคมผู้สื่อข่าว จังหวัดอุทัยธานี นายพชร พัสกุล 088-4247064-064-7975627