“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือ นักเรียนที่เรียนดีฐานะบ้านยากจน !!

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2562 เวลา 16.00 น.
พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย นางสาวสุรีย์รัตน์ มาหนูพันธ์ ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมิการาม

เข้าพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เรียนดีฐานะบ้านยากจน เด็กชายอรรธพงษ์ ช้างให้ อายุ 13 ปีเรียนชั้น ม.1 ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านพักคนงาน ต.อ่าว น้อยอ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์ บิดามีอาชีพรับจ้าง มารดาป่วย น้องสาวเรียนชั้นป.4 เรียนดี รวมทั้งร่วมกันมอบน้ำดื่ม, รองเท้า,ถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหู ใจถึงใจโดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและลดภาระค่าใช้จ่่ายต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################