“เมืองเพชรบูรณ์ ติวเข้มสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ!!

ตามนโยบายของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.กำชับให้ด่านตรวจคนเข้าเมือง และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดทุกจังหวัด ระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย นายจ้าง เจ้าของผู้ประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดในทุกรูปแบบภายใต้อำนวยการของพล.ต.ต.ชำนาญ ชำนาญเวช ผบก.ตม.5 และ พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รอง ผบก.ตม.5(4)

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.ณวิภาส เทศแย้ม สว.ตม.จว. เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ศักย์ศรณ์ ชัยธรรมาภรณ์ รอง สว.ตม.จว. เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย การจัดระเบียบสังคม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม และมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงประกอบด้วย นายสมศักดิ์ หลวงเทพ ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ตัวแทนฝ่ายปกครอง, ตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์, สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมให้ความรู้ และตอบปัญหาข้อซักถามจากเจ้าของสถานประกอบการรวมจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย ซึ่งบรรยากาศการพูดคุยในครั้งนี้เป็นการแนะนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการซักถามและตอบคำถามกันอย่างใกล้ชิด

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสานการปฏิบัติร่วมกัน ให้ทำความเข้าใจ ให้ความรู้กับเจ้าของสถานบริการ และเจ้าของสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วนครอบคลุมในทุกมิติ และแนะแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพของเยาวชนไม่ให้กระทำผิดกฎหมายหรือประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสม และเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมต่อไป!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรอง ผบก.อก.ปรก.รอง ผบก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

################################