วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Institute of Health Sciences Guna Bangsa และ Institute of Health Sciences Kendal

0
60

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Institute of Health Sciences Guna Bangsa และ Institute of Health Sciences Kendal

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Institute of Health Sciences Guna Bangsa และ Institute of Health Sciences Kendal โดยเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, อาจารย์ การวิจัย, และการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในการนี้เป็นการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก และสถาบันการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์โฮเทล กรุงเทพฯ
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก น.ส.ศุภาณีฆ์ เจตน์เกษตรกรณ์ นักประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์