เมืองร้อยเอ็ด-อสม.4.0 ตำบลโนนรังประชุม!! บูรณาการ ลงทะเบียนพร้อมร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ!!คีตะมวยไทย 10 ท่า! ตามโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯรัชกาลที่ 10 

0
220

เมืองร้อยเอ็ด-อสม.4.0 ตำบลโนนรังประชุมประจำเดือน บูรณาการ ลงทะเบียนพร้อมร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยการใช้คีตะมวยไทย 10 ท่า ตามโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯรัชกาลที่ 10

วันพุธที่(13พ.ย.2562)เวลา 09.00 น.นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวประชุมอสม.ตำบลโนนรัง ประจำเดือนพฤศจิกายน ทั้ง 9 หมู่บ้านพร้อมนางอนึง อ้วนวงศ์ เจ้าหน้าที่งานสช.ผู้ดูแลอสม.ตำบลโนนรังเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยการใช้คีตะมวยไทย 10 ท่า ตามโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ฯ พร้อมสมัครลงทะเบียนในครั้งนี้ ของกระทรวงสาธารณสุข ฯ

 

ในครั้งนี้มีอสม.เข้าร่วม 113 คนโดยพร้อมเพียงกัน

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจเข้าถึง พึ่งได้ ผสานคุณธรรม ด้วยบริการประทับใจ กับอสม.ตำบลโนนรัง Smart อสม.4.0

/////////////////////

ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพ/ข่าว

ผู้นำอช.อสม.ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน