“รมว.พม.” ปลื้มไทยเป็นเจ้าภาพ “อาสาสมัครระหว่างประเทศ” ชี้ไทยยังขาดบุคลากร-เร่งฝึกสาอาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

0
39

“รมว.พม.” ปลื้มไทยเป็นเจ้าภาพ “อาสาสมัครระหว่างประเทศ” ชี้ไทยยังขาดบุคลากร-เร่งฝึกสาอาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
วันนี้ 13 พ.ย.62 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศ (IAVE) ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก 29 ประเทศร่วมอภิปราย เผยแพร่ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานจิตอาสาและหารือทิศทางของงานอาสาสมัครในอนาคต ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
นายจุติ กล่าวว่า วันนี้มาเปิดงานวันประชุมอาสาสมัครโลกที่จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นงานที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ปัญหาของอาสาสมัครจากทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกและจะเป็นพื้นฐานที่ดีในประเทศไทยที่ต้องทำงานร่วมกับอาเซียนและประเทศในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเราได้รับรู้ถึงปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมอาสาสมัครแห่งประเทศไทยที่ช่วยเป็นแม่งาน โดย พม. จะจับมือและขยายผล ขยายคุณภาพและปริมาณของงานอาสาสมัคร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสามารถแก้ปัญหาสังคมไทยได้ เพราะสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้ เราสามารถนำมาสร้างส่งเสริมให้เกิดพลังมากยิ่งขึ้นได้
นายจุติ กล่าวอีกว่า ในวันนี้อาสาสมัครไทยมีหลายมิติ ในมิติที่ต้องดูแลผู้สูงวัยเราต้องการอย่างน้อย 2 ล้านคน แต่ในขณะนี้เรายังมีไม่มากพอ ทางพม. ตั้งใจว่าภายในปีงบประมาณ 63 เราจะขยายให้ได้อย่างน้อยที่สุด 2 แสนคน และภายในปีงบประมาณ 64 จะทำให้ครบ 5 แสนคน โดยจะฝึกอาสาสมัครให้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ รวมถึงปัญหาของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์โดยยังไม่มีความพร้อม ฉะนั้นจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงมีการป้องกันเฝ้าระวังและสร้างอาชีพให้เขาอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
“ส่วนผู้ที่อยากเป็นจิตอาสานั้นสามารถติดต่อสมาคมอาสาสมัครได้ที่สายด่วน พม. โทร 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งได้เลยว่าอยากเป็นอาสาสมัครอยากทำงานเพื่อสังคม เราพร้อมที่จะให้ท่านได้ทำตามความฝันของท่าน” นายจุติ กล่าว
สำหรับงานประชุมอาสาสมัครระหว่างประเทศจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยครั้งที่ 15 ที่ผ่านมาจัดที่ประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2560 ส่วนในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 16 โดยจัดภายใต้แนวคิด “Unlocking the Power of Volunteering” ซึ่งเกิดจากความคิดที่ว่างานอาสาสมัครสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและเป็นไปในหลายมิติของสังคม ด้วยความเชื่อว่างานอาสาสมัครสร้างแรงบันดาลใจ มีพลังและคุณค่าเป็นกลไกขับเคลื่อนสังคม ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ส่วนรวมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคมประเทศได้