a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กรมฝนหลวงฯเปิดนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” พร้อมมอบรางวัลให้กับอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562!!

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2526 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” พร้อมมอบรางวัลให้กับอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 รางวัลการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม “ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา” เนื่องในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang แสดงถึงการสืบสานน้อมนำแนวทางตำราฝนหลวงพระราชทานมาปฏิบัติการฝนหลวงช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆ รักษามรดกแห่งศาสตร์พระราชาและความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ และต่อยอดเทคโนโลยีฝนหลวงด้วยงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงให้ทันสถานการณ์และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปให้มากยิ่งขึ้น

รวมถึงการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมที่ได้รับรางวัล การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการที่มีการวิจัยร่วมกัน และการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเกษตรกร ตลอดจนอาหาร เสื้อผ้าในราคาย่อมเยาว์กว่า 100 ร้านค้า

ทั้งนี้ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ก่อเกิดโครงการฝนหลวงและคุณูปการแก่พสกนิกรไทยมากว่า 64 ปี!!

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร!!

################################