ร้อยเอ็ด-ตำบลคำพอุง..อำเภอโพธิ์ชัย-

ส.ส.ฉลาด ขามช่วง  มอบหมายให้ ส.จ.ตุลธร ขามช่วง เป็นประธานในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 สืบสานตำนานประเพณีลอยกระทง ตำบลคำพอุง อย่างอลังการ!!!

 

วันจันทร์ที่(11 พ.ย. 2562) เวลา 16.30 น.ส.ส. ฉลาด ขามช่วง มอบหมายให้ ส.จ.ตุลธร ขามช่วง เป็นประธานในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณบึงบูรพา หมู่ที่ 7 บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายแถมทอง ถินคำเชิด นายกเทศมนตรีตำบลคำพอุง ประธานจัดงาน

กล่าวรายงานในการจัดงานตามพร้อมหน่วยงานราชการผู้นำท้องที่-ท้องถิ่นชาวบ้านตำบลคำพอุงและทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก กำหนดการ-ขบวนกระทงทุกขบวนรวมกัน ณ ปั๊มน้ำมันชุมชนเวลา 16.30 น. ขบวนแห่กระทงเริ่มเคลื่อนออกจากบริเวณที่ตั้งไปทางทิศตะวันออก ไปที่ หมู่ที่ 7 บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

พิธีเปิด17.30 น. นายตุลธร ขามช่วง ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน- ประกอบพิธีสงฆ์ สวดกระทง ขอขมาสมมาน้ำคืนเพ็ง ตามความเชื่อของชุมชนคำพอุงงานลอยกระทงของ อำเภอโพธิ์ชัย เชื่อมโยงถึงประเพณีวัฒนธรรมของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ในทุกปีมีกิจกรรมสำคัญ โดยเฉพาะการลอยประทีปโคมไฟในคืนวันเพ็ญเดือน(12)ของชาวไทยคำพอุงได้ทำสืบสานต่อกันมาตั้งแต่โบราณ วัตถุประสงค์เพื่อ บูชารอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษจากพระแม่คงคาผู้ให้น้ำเพื่อเป็นการดำรงชีวิต ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามนุษย์และสัตว์ ได้ใช้น้ำบริโภคและได้ทำความสกปรกแก่แม่น้ำมาตลอดปี เพื่อความสุขสวัสดีต่อชีวิตและสรรพสิ่ง จึง สมควรจัดพิธี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ขึ้นและร่วมลอยกระทงพร้อมยังมี*รายการแสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงบูรพา

– ประกวดกระทงเล็ก

– ประกวดนางนพมาศ

– ประกาศผลการประกวดกระทงเล็ก / มอบรางวัล

– ประกาศผลการประกวดนางนพมาศ / มอบรางวัล

– เป็นเสร็จพิธีฯ

ณ บริเวณบึงบูรพา หมู่ที่ 7 บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

##############

ทีมงานดงแม่เผด-ทีวี:ภาพ/ข่าว

กูลศักดิ์ แสงศักดิ์-คณิต ไชยจันทร์

บพิตร จำปา-คมกริช ควงศรีเคน

########

Tel.093-458-9192/083-333-6500

/064-043-0245