วันนี้หนุ่ม-สุทนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลปลายบางอ.บางกรวยจ.นนทบุรีคือวัดศรีประวัติ ริมคลองมหาสวัสดิ์ถนนกาญจนาภิเษิก 1.องศ์พระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ2.วิหารหลวงพ่อโอภาสีหรือพระมหาชวน สำหรับเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อโอภาสีนั้น ท่านเป็นชาวเมืองนครศรีธรรมราช

0
188

ทักทายเช้าวันอังคารที่12พฤศจิกายน2562 วันนี้หนุ่ม-สุทนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลปลายบางอ.บางกรวยจ.นนทบุรีคือวัดศรีประวัติ ริมคลองมหาสวัสดิ์ถนนกาญจนาภิเษิก 1.องศ์พระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ2.วิหารหลวงพ่อโอภาสีหรือพระมหาชวน สำหรับเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อโอภาสีนั้น ท่านเป็นชาวเมืองนครศรีธรรมราช เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่อขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งในเพศบรรพชิตและปฏิบัติกรรมฐานจนได้ชื่อว่าคุณวิเศษคือหูทิพย์ ตาทิพย์และวาจาสิทธิ์ครับ 3.กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยสูตรโบราณอร่อยถูกใจนะจ๊ะสำหรับผู้ที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจ้า