นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย วิถีพุทธที่วัดวรนาถบรรพต(วัดกบ)โดยมี พล.ต.ต.สุกฤษฏิ์ บุญทรง ผบก.ภ.จว. นครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี

0
64

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย วิถีพุทธจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2562 นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย วิถีพุทธที่วัดวรนาถบรรพต(วัดกบ)โดยมี พล.ต.ต.สุกฤษฏิ์ บุญทรง ผบก.ภ.จว.
นครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี

ซึ่งประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ครั้ง สมัยสุโขทัย เรียกว่าการลอย พระประทีป หรือลอยโคม เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไปซึ่งตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่านางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร่วงได้คิดประดิษฐ์กระทงรูปดอกบัวและรูปต่างๆถวายพระร่วงเพื่อทรงใช้ลอยในแม่น้ำและวันนี้ที่วัดวรนาถบรรพต (วัดกบ)พระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นในสมัยสุโขทัย มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์พื้นถิ่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งของจังหวัดนครสวรรค์ กับประเพณีลอยกระทง ประกอบกับวัดวรนาถบรรพตแห่งนี้เป็นวัดที่ตั้งขึ้นในสมัยสุโขทัยเช่นเดียวกันจึงได้จัดงานสืบทอดประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีอันดีงามดังนั้นจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จึงได้จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2562 ในงานมีกิจกรรมเช่น อบรมการทำกระทงใบตอง แสดงของนักเรียน กิจกรรมลอยกระทง ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดหนูน้อยนพมาศ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงจำนวนมาก