วัดเชตุพน อาคารหินชนวน1เดียวในประเทศไทย

เป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้วยพระพุทธรูปประทับยืนอยู่บนมณฑป หินชนวนขนาดใหญ่ มองเห็นได้แต่ไกลเป็นสิ่งที่คนสมัยโบราณจะรู้ถึงข้าศึกจะมา

Hilight พระพุทธรูปสี่อิริยาบถ

เดิมมีพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ
(นั่ง นอน ยืน เดิน)
ผนังด้านทิศเหนือของมณฑปเป็นพระพุทธรูปประทับ
นั่ง
ด้านทิศใต้เป็นพระพุทธรูปประทับนอน
ด้านทิศตะวันออกเป็นพระพุทธรูปลีลา
ด้านทิศตะวันตกเป็นพระพุทธรูปประทับยืน

หินชนวน อาคาร1เดียวในไทย

โดยรอบของวัดเชตุพนมีกำแพงแก้วล้อมมณฑปโดยทำจากหินชนวนที่มีขนาด เป็นเอกลักษณ์ของคนสมัยโบราณ
ใหญ่และหนา โดยมีการสกัดและบากหินเพื่อทำเป็นกรอบและซี่กรงเลียนแบบเครื่อง
ไม้ ด้านหลังมณฑปใหญ่มีมณฑปขนาดเล็กย่อมุมไม้ยี่สิบ มีหลังคาก่อซ้อนกันเป็น
เสา และใช้หินชนวนขนาดใหญ่ทำเป็นเพดาน

ร่องรอยภาพเขียนสุโขทัย

มีร่องรอยภาพเขียนสีดำลายพรรณพฤกษาอยู่บนกรอบประตู ด้านหน้าเป็นพระวิหาร
เสากลมสองแถว อีกด้วย

วัดเชตุพน ตั้งอยู่นอกเมืองสุโขทัยทางทิศใต้ ห่างจากเขตเมืองชั้นในประมาณ
2 กิโลเมตร

(ขอบคุณภาพข่าวจาก คนแบกเป้)