ครอบครัวจิตสุทธิภากร บริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้างห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสวรรค์ประรักษ์ (แห่งใหม่) จ.นครสวรรค์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายวิสูตร จิตสุทธิภากร นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร พร้อม ครอบครัวจิตสุทธิภากร บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-001555 056-219888 และ 089-8584102 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
ภาพ/ข่าว จากนางสุมัทนา ปวรุตม์เมธีสกุล นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์