โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฯ

0
131

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมุ้ยอิม แซ่เฮ้ง พร้อมครอบครัวยศวิมลวัฒน์ บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ โดยมี นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ
………………………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-001555 056-219888 และ 089-8584102 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ
ภาพ/ข่าว จากนางสุมัทนา ปวรุตม์เมธีสกุล นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์