a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ตม.จว.มุกดาหาร จับตามหมายจับศาลจังหวัดพิมาย “คดีสมคบกับผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”

เมื่อวันที่(7 พ.ย.62) เวลา 16.30 น.
ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ. ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว. มุกดาหาร บก.ตม.4,พ.ต.ท.ธีรวัฒน์  ทิพย์ธนาวิวัฒ รอง ผกก.ตม.จว. มุกดาหาร บก.ตม.4, พ.ต.ท.ยศพร  มาศรีนวล และ พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จุดตรวจบุคคลและพาหนะ และเจ้าหน้าที่ สภ.พิมาย

ได้ทำการจับกุม :  MRS.HONGSA  XONEVIHANE  อายุ 30 ปี สัญชาติ ลาว  ถือหนังสือเดินทาง เลขที่ P 1924040 ตามหมายจับศาลจังหวัดพิมาย ที่ จ. 19 / 2558 ลงวันที่  3  สิงหาคม  2558
ข้อหา “สมคบกับผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ตั้งแต่สิบห้าหน่วยการใช้ (เมทแอมเฟตามีน จำนวน 8,600(แปดพันหกร้อย) เม็ด/หน่วยการใช้) ขึ้นไป  ซึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นน้ำหนักสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัม (สารบริสุทธิ์ 136.595 (หนึ่งร้อยสามสิบหกจุดห้าเก้า)กรัมขึ้นไป  หรือมีน้ำหนักตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมหรือมีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้) ขึ้นไป ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”

สถานที่จับกุม : บริเวณจุดตรวจบุคคลและพาหนะสะพานมิตรภาพ 2 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
พฤติการณ์ในการจับกุม : ตามวันและเวลาที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มุกดาหาร ได้รับแจ้งประสานจาก เจ้าหน้าที่ สภ.พิมาย ว่าจะมีบุคคลต่างด้าว สัญชาติลาว ชื่อ MRS.HONGSA  XONEVIHANE มีหมายจับศาลจังหวัดพิมาย ที่  จ. 19 / 2558  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2558  ข้อหา “สมคบกับผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษฯ” ให้เฝ้าระวังการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ประสานไปยังจุดตรวจบุคคลและพาหนะสะพานมิตรภาพ 2 เพื่อเฝ้าระวังบุคคลต่างด้าวตามหมายจับฯดังกล่าว ต่อมาได้รับแจ้งจาก ร.ต.อ.หญิง กฤตยา  เสริมสุข รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร ว่าขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดตรวจบุคคลและพาหนะสะพานมิตรภาพ 2 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ได้ตรวจพบ MRS.HONGSA  XONEVIHANE  อายุ 30 ปี  สัญชาติ ลาว  ถือหนังสือเดินทาง เลขที่ P 1924040  มายื่นแสดงกับเจ้าหน้าที่ประจำช่องตรวจเพื่อตรวจอนุญาตเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร จากการตรวจสอบข้อมูลตามระเบียบพิธีการเข้าเมืองพบว่าผู้ถูกจับเป็นผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลจังหวัดพิมาย ที่ จ. 19 / 2558  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2558  ข้อหา “สมคบกับผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย” จึงให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ ร่วมตรวจสอบในกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวผู้ถูกจับมายังที่ทำการงานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มุกดาหาร เพื่อตรวจสอบข้อมูลหมายจับโดยละเอียดและประสานกับหน่วยงานเจ้าของคดี จากการตรวจสอบพบว่าผู้ถูกจับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวข้างต้นจริง และหน่วยงานเจ้าของคดีต้องการตัวดำเนินคดีตามหมายจับนี้  เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงหมายจับ อ่านให้ฟังและให้ผู้ถูกจับตรวจดูข้อความในหมายจับดังกล่าวข้างต้นจนเป็นที่เข้าใจแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ ผู้ถูกจับได้รับทราบสิทธิและข้อกล่าวหาแล้ว ผู้ถูกจับให้การรับว่าตนเป็นบุคคลคนเดียวกันตามหมายจับที่เจ้าหน้าที่ได้แสดงต่อหน้าในขณะนั้นจริง และไม่เคยถูกดำเนินคดีตามหมายจับนี้มาก่อน  เจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกจับกุมและควบคุมตัวนำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.พิมาย  เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรอง ผบก.อก.ปรก.รอง ผบก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

################################