“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมบูรณาการ ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองจังหวัด ปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้นค้นยาเสพติด และ สิ่งของผิดกฏหมาย ภายในเรือนจำกลางขอนแก่น ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2562 !!

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 เวลา 15.30 น. พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก.กอ.รมน. จังหวัด ข.ก.ร่วมบูรณาการกับ ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองจังหวัด ร่วมปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้น ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เพื่อตรวจค้นยาเสพติด และ สิ่งของผิดกฏหมาย ภายในเรือนจำกลางขอนแก่น ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2562 ของรัฐบาล

โดยมี ดร.สมศัดดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการตรวจค้น ผลการตรวจค้นไม่พบยาเสพติด และสิ่งของผิดกฎหมาย!!


#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################