นครสวรรค์ ตรวจใบสอบนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค 4

0
123

นครสวรรค์ ตรวจใบสอบนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค 4

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 เวลา 09.00 น.ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เป็นสถานที่ตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค 4 พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 4 เป็นประธาน การตรวจใบสอบ คณะกรรมการผู้ตรวจ ปฏิบัติหน้าที่พร้อมเพรียงกัน ประธานให้โอวาท ให้ทุกท่านทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และเน้นย้ำพระสังฆาธิการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด ในการนี้ คณะพระสังฆาธิการในภาค 4 นำโดยพระเทพปัญญาภรณ์ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร และกำแพงเพชร เข้ามุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ชุดใหม่
นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ในช่วงบ่าย พระวิสุทธาธิบดี ได้ขอโอกาสประชุมคณะพระสังฆาธิการที่มาร่วมเป็นกรรมการตรวจข้อสอบ ประชุมเป็นกรณีพิเศษ เรื่องที่แจ้งในที่ประชุมคือ การยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นหน้าที่ทุกท่าน การปฏิบัติให้อยู่ในพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ ที่พระสังฆาธิการทุกระดับต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ให้กระทำผิดวินัย การใดที่กระทำ ให้คิดถึงภาพรวมของพระพุทธศาสนาที่จะเกิดความเสื่อมเสีย เปรียบเสมือนปลาข้องเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในยุคโลกโซเชียล จะคิด จะทำ จะแชร์ภาพ ข้อความ ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ซึ่งไมใช่เฉพาะตัวเองเท่านั้น ส่งผลถึงผู้บังคับบัญชา คือเจ้าอาวาส เจ้าพระสังฆาธิการตามลำดับ ขอให้พึงระวังในเรื่องเหล่านี้ ให้ยึดพระธรรมวินัย ขอให้พระสังฆาธิการทุกระดับนำไปแจ้งพระภิกษุ สามเณร ให้ทราบ ถือปฏิบัติทั่วกัน