จ.พะเยา หมอกลงจัดทัศนวิสัยต่ำอากาศเย็นลง

0
33
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.พะเยา หมอกลงจัดทัศนวิสัยต่ำอากาศเย็นลง

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในช่วงเช้าวันนี้ พบมีหมอกลงจัด ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำ โดยสามารถมองเห็นได้เพียงระยะ 50 เมตร ขณะที่อุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส จึงทำให้อากาศเริ่มเย็นลง

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในช่วงเช้าวันนี้ พบว่ามีหมอกลงจัด ปกคลุมไปทั่วบริเวณ รถที่เดินทางสัญจรไปมาในพื้นที่ของอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและเปิดไฟหน้ารถทุกคัน หลังในช่วงเช้าวันนี้มีหมอกลงจัดเต็มพื้นที่ ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำมาก โดยสามารถมองเห็นระยะทางเพียง 50 เมตร ซึ่งกระทบต่อการสัญจรไปมาของรถและผู้เดินทาง เนื่องจากภาวะที่มีหมอกปกคลุมอย่างหนาแน่น ขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศในช่วงเช้าเริ่มเย็นลง ขณะที่สภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้นั้น ได้มีหมอกปกคลุมอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ในช่วงเช้า ซึ่งคาดว่าสภาวะอากาศหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก