รอง ผวจ.นครสวรรค์ เปิดงานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติฯ

0
55

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา05.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติฯ 

ซึ่งมีนายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน และมีวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมสังคม, ด้านส่งเสริมพัฒนา, ด้านบริหารและด้านวิชาการ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายโรงพยาบาล และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
โดยจังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ อำเภอเมืองฯจังหวัดนครสวรรค์

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในเรื่องการรักษาสุขภาพและออกกำลังกาย รวมถึงการดำเนินงานในเชิงรุกสู่ชุมชนและสังคมใเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีผู้ราวมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนประมาณ 400 คน ภาพ/ข่าว จาก น.ส.ศุภาณีฆ์ เจตน์เกษตรกรณ์ นักประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์