จ.จันทบุรี-เตรียมความพร้อม งาน วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ 2561สุดยอดสวยงาม ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คืบหน้าแล้วกว้าร้อยละ 80 รูป พิธีเปิดงานเย็นวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม นี้

ที่ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ และ ฝ่ายจัดนิทรรศการ งาน “ วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ ประจำปี 2561” กำลังเร่งประดับตกแต่งสถานที่ ซึ่งการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 80 โดยในส่วนของ โดม 1 จะเป็นสถานที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพระราชดำริฯ / นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี / สถานที่ประกวดผลไม้ และ พื้นที่ชิมผลไม้ฟรี ด้านนอกลานเชื่อมต่อระหว่าง โดม 1 และ โดม 2 เป็นการจำลองคลองภักดีรำไพที่ประดับตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สวยงาม เป็นจุดแลนมาร์ค และใช้เป็นสถานที่เปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม นี้ โดยพิธีเปิดงานมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การโชว์ตัวของผู้เข้าประกวดธิดาชาวสวน ส่วนโดม 2 จะเป็นสถานที่แสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ร้านค้าจำหน่ายผลไม้สด และ ผลไม้แปรรูป เวทีการแสดง และ การประกวดต่าง ๆ สำหรับงาน วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ ประจำปี 2561 เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรก้าวสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ เพิ่มช่องทางการตลาด กระจายผลผลิต โชว์สินค้าของดีเมืองจันท์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพระราชดำริฯ รัชกาลที่ ๙ นิทรรศการจำลองสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี การประดับตกแต่งประติมากรรมผลไม้ มุมถ่ายภาพที่ระลึกสวยงาม การประกวดผลไม้ มหกรรมสินค้าของดีเมืองจันท์ ตลาดผลไม้ประชารัฐ นิทรรศการนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลไม้ออร์แกนิกอินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าอุปโภค บริโภค ชมการประกวดธิดาชาวสวน ประกวดไอ้หนุ่มก้านยาว ประกวดร้องเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของเด็กเยาวชน และนักศึกษาและกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมาย ชิมฟรี!!! ผลไม้หลากหลายวันละ 2 รอบ คือ รอบ 12.00 น.- 13.30 น. และ 18.00 น. – 19.30 น. นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี สวนผลไม้ที่เปิดให้เที่ยวชมสวนในช่วงเทศกาล การจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ศูนย์อัญมณีเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก