“รอง.ผบช.น.ให้การต้อนร้บ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (MET) เดินทางมาร่วมการประชุม Asean Summit ครั้งที่ 35!!

0
116

“รอง.ผบช.น.ให้การต้อนร้บ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (MET) เดินทางมาร่วมการประชุม Asean Summit ครั้งที่ 35!!

วันนี้ เวลา05.50น. พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น.หน.โซน 2 ให้การต้อนร้บ นายฮิเดกิ มากิฮาระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (MET) ที่มาร่วมการประชุม Asean Summit ครั้งที่ 35 เข้าพัก ณ รร.พลาซ่าแอทธีนี และออกเดินทางไปประชุมเวลา08.20น.!!

################################