“นอภ.เก้าเลี้ยว นำหน่วยงานสาธารณสุขและจิตอาสาร่วมรณรงค์ในการป้องกันยุงลาย ที่เป็นเชื้อของโรคไข้เลือดออก!!

วันนี้(31 ต.ค.62)เวลา 08.00-09.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยสนง. สาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว รพ.สต.หนองแพงพวย และจิตอาสา ออกรณรงค์ ใส่ทรายอะเบทลงในตุ่ม กะลา กระถาง รวมทั้งภาชนะอื่นๆที่มีน้ำขัง คว่ำกะลา เพื่อป้องกันยุงลาย ที่เป็นเชื้อของโรคไข้เลือดออก ที่บ้านดงบ้านโพธิ์ ม.7 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

#################################