จ.หนองคาย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่คือการจัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2561…
หนองคาย ปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงและพัฒนาควายไทยตำบลพระบาทนาสิงห์ จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยที่นับวันมีแนวโน้มลดจำนวนลง
ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาควายไทยตำบลพระบาทนาสิงห์ บ้านนาสิงห์ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย กลุ่มคนรักควายไทย กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทยตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้ร่วมกันจัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “อนุรักษ์และดูแลควายไทย และส่งเสริมการเลี้ยงควาย ให้เจ้าทุยอยู่คู่คนไทยไปอีกแสนนาน” โดยมีนายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอรัตนวาปี เป็นประธานเปิดงาน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทางสงฆ์ พิธีทางพราหมณ์ ทำบุญสู่ขวัญควาย การนำควายเผือก และควาย ที่ผ่านเวทีการประกวดที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง สวยงาม มาแสดงโชว์ให้ผู้ร่วมงานได้ชม
นายประณต ธานี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำหรับวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค กระบือ เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมา และให้เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย ทางปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย และนางสุมณา เวียงคำ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงและพัฒนาควายไทยตำบลพระบาทนาสิงห์ และสมาชิกกลุ่มฯ จึงได้จัดงานนี้ขึ้น อีกทั้ง จำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้คนไทยได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่คู่เกษตรกรไทยมาตั้งแต่โบราณกาล จึงควรที่จะส่งเสริมให้ความรู้วิธีการเลี้ยงปศุสัตว์และอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทยให้คงอยู่สืบไปก่อนที่จะสูญพันธุ์ไป
(ฤาษีลภ – หนองคาย)