สส.เดชอิศม์ ขาวทอง ประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อม ลั่น โรงงานอยู่ได้ ประชาชนอยู่ได้ นายเดชอิศม์ ขาวทอง หรือ”นายกชาย” สส.เขต 5 จ.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วน ได้ปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ ลำคลอง

0
92

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
สส.เดชอิศม์ ขาวทอง ประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อม ลั่น โรงงานอยู่ได้ ประชาชนอยู่ได้
นายเดชอิศม์ ขาวทอง หรือ”นายกชาย” สส.เขต 5 จ.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วน ได้ปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ ลำคลอง และในเรื่อง ฝุ่น ควัน ที่กลายเป็น มลภาวะ กับประชาชนในจังหวัด รวมทั้งทำให้ ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นปลายทางของน้ำเน่าเสีย ได้เสื่อมสภาพ จากโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนที่มักง่าย หลังจากการได้รับการเลือกตั้งเป็น ผู้แทน จากประชาชน ก็ได้ดำเนินการ แก้ปัญหา เรื่องของ น้ำเน่าเสีย และ เรื่องของ มลภาวะมาโดยตลอด
และเป็นที่น่ายินดี ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรตรมการแก้ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา และได้เรียกประชุม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับคณะกรตรมการที่มีการต่างตั้ง มีทั้งหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในเรื่องสิ่งแวดล้อม และภาคประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งมีปัญหาเรื่องของ น้ำเน่าเสีย และ มลภาวะ รวมทั้ง สส.จำนวน 8 คน จาก 8 เขตเลือกตั้ง ของ จ.สงขลา เป็นกรรมการ ในการขับเคลื่อน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนาน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
นายเดชอิศม์ กล่าวว่า การตั้งคณะกรรมการกว่า 50 คน ชุดนี้ คือการประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายความว่า ต่อจากนี้ไป สส.ทั้ง 8 คน ซึ่งมาจากหลายพรรคการเมือง จะร่วมแรงร่วมใจกัน โดยที่ไม่มีการ แบ่งแยกว่า เป็น สส.ที่มาจากคนละพรรค แต่พวกเรา ทั้ง 8 คน 8 เขต เลือกตั้งมาจากการเลือกของประชาชน จะร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นผลสำเร็จ ส่วนในสมัยหน้า เมื่อมีการเลือกตั้งใครจะไปอยู่พรรคไหนอย่างไร ก็เป็นเรื่องของการเมือง ซึ่ง สส.ที่เป็นกรรมการแก้ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ จะร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ และภาคประชาชน อย่างเต็มกำลังเพราะขณะนี้คนในพื้นที่ 1.5 ล้านคน ต่างคาดหวังในคณะกรรมการชุดนี้ว่าจะแก้ปัญหาที่หมักหมมมายาวนานของจังหวัดสงขลา ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผมพูดตลอดเวลาว่า “โรงงานอยู่ได้ ประชาชนก็ต้องอยู่ ได้ และต้องอยู่ร่วมกันบนการที่ไม่มีมลภาวะที่ทำลายสุขภาพของคนในพื้นที่
นอกจากเรื่อง น้ำเสีย เรื่องฝุ่นควัน ที่เป็นเรื่องของ มลภาวะ ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และทำลายความสุขของประชาชนแล้ว ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการอีกมากมาย เช่นการบุกรุกป่า ทำลายป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ให้หมดไป ขอบอกกับประชาชนว่า “นายกชาย” มีความพร้อมกับปัญหาของคนสงขลา มีทีมงาน มีเครื่องมือ ที่จะลงไปตรวจสอบได้ทันที ที่ได้รับแจ้งว่า มีการ น้ำเน่าเสีย มีมลภาวะ ที่เกิดจาก โรงงาน เกิดจากการกระทำของคน ขอให้พี่น้องเชื่อมั่น และเดินไปด้วยกัน
โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 ที่ผ่านมา ประชาชนได้แจ้งว่า มีปลาตายเป็นจำนวนมากในลำคลองสทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ทำนบ หลังรับแจ้ง นายเดชอิศม์ ได้มอบหมายให้ทีมงานของผู้ช่วย สส. นำโดยนายเพทาย ศรีไตรรัตน์ ทำการตรวจสอบ ซึ่งพบว่ามีปลาลอยตายในลำคลองจริง เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ก่อนหน้านี้ 2 วัน เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยน้ำ 100 เปอร์เซ็น ส่งผลให้น้ำจืด ตลอดจนตะกอนจำนวนมาก ได้ไหลปนเข้ามากับน้ำเค็ม ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของปลาที่ตาย รวมทั้งมีการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ว่ามีส่วนในการปล่อยน้ำเสียลงในลำคลองหรือไม่ และมีการเก็บตัวอย่างของน้ำใน 6 จุด เพื่อพิสูจน์อีกครั้ง โดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม ท้องที่ ฝ่ายปกครอง ตัวแทนภาคประชาสังคม และโรงงานอุตสาหกรรม ประชุมร่วมกัน เพื่อที่จะกำหนดเป็นมาตรการ ในการป้องกัน ดูแล รักษา สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ แม่น้ำ ลำคลอง ในพื้นที่ ซึ่งจะได้สรุปถึงผลที่เกิดขึ้นว่ามาจากสาเหตุได้ในอีก 2 สัปดาห์