นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกรับใหญ่ แถลงข่าว “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสุขภาพอย่างสร้างสรรค์”

0
106

“กู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ”นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกรับใหญ่ แถลงข่าว “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ” 

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-17.00 น. นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกลับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกรับใหญ่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน จังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงข่าว เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับทางปลัดอำเภอบ้านโป่ง, ประธานสภาเทศบาลตำบลกรับใหญ่, สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ตลอดทั้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลกลับใหญ่ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บึงกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
โดยวัตถุประสงค์การจัดการดังกล่าวนี้ เป็นการพัฒนาบึงกรับใหญ่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน คาดว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งคนในชุมชนรวมถึงชุมชนข้างเคียง โดยเน้นส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
เพื่อให้สุขภาพกาย และสุขภาพชีวิตที่ดี และยังช่วยชุมชนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม ให้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้คอยต้อนรับสำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากอีกทางหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบลกรับใหญ่อีกด้วย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชน หรือผู้ที่มาเยี่ยมเยือนอย่างมากแน่นอน…

cr: สุเทพ กฤษณชาญดี