องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ได้จัดโครงการแข่งขันเรือหัวตะเข้ ประจำปี 2563

0
75

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ได้จัดโครงการแข่งขันเรือหัวตะเข้ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายวีรกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือหัวตะเข้ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ซึ่งมี นายจำลอง พรมหนองโดก นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก นายสมชาย ฉิมปาน (ปี้ป) ว่าที่ผู้สมัคร สจ. พร้อม สมาชิก อบต. และประชาชน ร่วมพิธี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน เยาวชนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่ งานประเพณีของชาวตำบลนครสวรรค์ตก สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลสืบต่อไป