พรรค ปชป.เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 4 จังหวัดชายแดนใต้ 13 เขต “คุย”สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 25 พ.ย. 61 ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สส.พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รอง หน.พรรค ปชป.เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรค ปชป.4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายนิพนธ์กล่าวว่าจ.ยะลา ปัตตานี จ.นราธิวาส 11 เขต จ.นราธิวาส เขต 1 .นายกูฮาเซ็ม กูจินามิง เขต 2 นายเจ๊ะซู ตาเหย็บ เขต 3 นายฮาซูวัน เบ็ญรอฮฺมาน เขต 4 ดร.โฆไมนี ดารายีสายอ จ.ยะลา เขต 1 นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ เขต 2. นายอับดุลเล๊าะ บุวา เขต 3 นายณรงค์ ดูดิง

นายนิพนธ์กล่าวว่า จ.ปัตตานีเขต 1.นายอันวาร์ สาและ เขต 2 นายอิสมาแอล เบญจอิบรอฮีม 3 .นายคอเลพ เจ๊ะนา เขต 4.นายฟรีดี เบญอิบรอน จ.สตูล เขต 1 นายอิบรอเหม อาดำ เขต 2 นายอนายฮอซาลี ม่าเหร็ม

นายนิพนธ์กล่าวว่าพรรค ปชป.ได้วางตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครบ 13 เขตแล้ว จากการพูดคุยและให้แต่ละเขตประเมิน มีความมั่นใจว่า ว่าที่ผู้สมัคร สส. พรรค ปชป.จะได้รับการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งปี 54 คือ 11 ที่นั่ง และมีโอกาสได้ทั้ง 13 ที่นั่งมีความเป็นไปได้สูง เพราะว่าที่ผู้สมัครเป็นคนหนุ่มล้วนมีศักยภาพและอุดมการณ์/////