“สภาสังคมสงเคราะห์เปิดโครงการอบรมเชฟจิตอาสา!!

0
119

“สภาสังคมสงเคราะห์เปิดโครงการอบรมเชฟจิตอาสา!!

วันนี้ 26 ต.ค. 2562 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดโครงการอบรมเชฟจิตอาสาขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการครัวเคลื่อนที่ให้มีความพร้อมในการเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกทั้งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและแนวปฏิบัติที่ถูกวิธีในการประกอบอาหาร มีความฉับไวในการเข้าช่วยเหลือสนับสนุนในการส่งเสบียงบำรุงภาคพื้นสนามการให้ความรู้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉพาะกิจต่างๆส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้คืองานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม การทำอาหารที่สดใหม่และสะอาดปลอดภัย

นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากวิทยากรแล้วยังได้เทคนิคในการปรุงอาหารจากเชฟที่มีประสบการณ์สูง กิจกรรมการอบรมเชฟจิตอาสาภาคกลางในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้แล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรและชุดเครื่องแบบเชฟจิตอาสาอีกด้วย!!

################################