จ.ระยอง – กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองผักหนาม

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองผักหนาม โดยนายสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ บริษัท โกบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด หรือ GPSC และนางสาวพัลลภา อชานนท์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานในพิธี พนักงาน พร้อมด้วยชุมชนหนองผักหนาม ชุมชนหนองปรือ และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ซึ่งมียอดทำบุญกฐินและผ้าป่าสามัคคี รวมจำนวนเงิน ๗๐๙,๙๙๙.๕๐ บาท

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน