a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดโครงการกินของไทย ใช้ของไทย สร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง ” จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต ” ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด

วันที่​ 25​ ต.ค.​ 2562​ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมเป็นประธานเปิด โครงการ ” จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต ” โดยมี นายอริยะ สุนันทะนาม ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด พร้อมด้วยนายอำเภอแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ​ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ประธานสภาเกษตรจังหวัดตาก หอการค้าจังหวัดตาก พาณิชย์จังหวัดตาก และ เกษตรอำเภอแม่สอด เข้าร่วมงาน
การจัดงาน ” จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต ” ในครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ ในโครงการกินของไทย ใช้ของไทย สร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง โดยกลุ่มเซ็นทรัล ได้จัดงานเพื่อให้ผู้บริโภค ได้เลือกซื้อสินค้าสด และแปรรูป โดยตรงจากเกษตรกรและผู้ผลิต โดยเฉพาะสินค้าธรรมชาติที่ปลอดภัย ในรูปแบบ ” Famers’ market ” ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบของเกษตรกรตัวจริง แหล่งรวมสินค้าคุณภาพมากกว่า 100 รายการ ทั้งจังหวัดตาก ที่คัดสรรจากภาครัฐ และสินค้าชุมชน สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคม ได้เข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือนร้อนจาก การไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ได้มีสถานที่ค้าขาย โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 24 ร้านค้า จัดขึ้นเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว/สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

สมภพ รายงาน