ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

0
50

วันที่ 24-25ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
1 นางน้อย กระตือหน อายุ 100 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์
2 นางเจิม พุฒจรูญอายุ 101 ปี บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 5 ตำบลกลางแดด
อำเภอเมืองนครสวรรค์
3 นางปลูก พิทักษ์ทิม อายุ 100 ปี บ้านเลขที่ 415 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
โดยได้มอบถุงยังชีพและเงินจากกองทุน พชอ.รายละ 1,000 บาท สำหรับใช้ในการซื้อสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ