สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ห่วงใยประชาชนแนะ
“สังเกตสภาพฝุ่นละออง PM 2.5 และข้อปฏิบัติในการป้องกันที่ถูกต้อง”

นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ แนะนำประชาชน สังเกตสภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เน้นสำรวจและป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็น ต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย พบความผิดปกติให้รีบพบแพทย์
ช่วงนี้หลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตชุมชนเมือง พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยสภาพอากาศในช่วงนี้ เรียกว่า “หนาวเทียม” อากาศมีความเย็นลง ทำให้ฝุ่นละอองไม่สามารถลอยขึ้นไปได้ หากพบการแจ้งเตือนค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับ “สีเหลือง” ให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง “สีส้ม” ต้องระมัดระวัง และ “สีแดง” ควรหยุดกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ออกกำลังกายหรือทำงาน
นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวต่อว่า หากประชาชนติดตามสถานการณ์สภาพภูมิอากาศ พบว่า สามารถดูได้ สองลักษณะ คือ 1) ค่าสภาพอากาศแบบรวม หรือ Air Quality Index (AQI) ต้องมีค่าน้อยกว่า 100 หากค่าเกิน 100 เป็นภาวะเสี่ยง ค่าเกิน 200 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ 2) ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ควรมีค่ามาตรฐาน ซึ่งปลอดภัย คือ 50 หากเกิน 50 ต้องระมัดระวัง เกิน 90 ถือว่า มีภาวะเสี่ยง
“จึงขอให้ประชาชน สำรวจร่างกายของตนเอง หากมีโรคประจำตัว ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ พร้อมทั้งพักผ่อน ให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่ควรอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน หากจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้ง ให้สวมหน้ากากอนามัย สำหรับกลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว หากไม่มีความจำเป็น จึงไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะ หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไอ จาม หรือเหนื่อยหอบ ผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์ค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่แอพพลิเคชัน Air4Thai (แอร์ ฟอร์ ไทย) หรือ เพจ “คนรักอนามัยใส่ใจอากาศ PM 2.5” นายแพทย์อดิสรณ์ กล่าวในท้ายที่สุด และหากประชาชน มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน