จังหวัดนครสวรรค์ จัด โครงการ ” ทางหลวงพัฒนา จิตอาสา ร่วมใจ “

0
46

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ทางหลวงพัฒนา จิตอาสาร่วมใจ” โดยร่วมกับแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 และเทศบาลนครนครสวรรค์

พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บกวาด ทำความสะอาดเกาะกลาง และสองข้างทางหลวงหมายเลข 1 ตั้งแต่บริเวณแยกเดชาติวงศ์ ไปจนถึงแยกเวียงดอย อำเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ร่วมโครงการ กว่า 100 คน