จ.ราชบุรี/ข่าว กรมการทหารช่างราชบุรี ต้อนรับทหารใหม่พลัดที่ 2/2561. ที่หน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี

0
54

จ.ราชบุรี/ข่าว กรมการทหารช่างราชบุรี ต้อนรับทหารใหม่พลัดที่ 2/2561.
ที่หน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี

พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและผู้ยังคับหน่วยฝึก จำนวน 7 หน่วยฝึก รับมอบธงประจำหน่วยฝึก สำหรับทหารใหม่ที่เข้ารับราชการ พลัดที่ 2/2561 จำนวน 763 คน ซึ่งมีภูมิลำเลาอยู่ภาคกลาง โอกาสเดียวกันเจ้ากรมการทหารช่าง กล่าวให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ว่า ผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายในเรื่องของการดูแลทหารใหม่ที่เข้ารับราชการ ทหาร กองทัพได้เน้นในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นอย่างดีให้มีความอดทนในการฝึกฝนหาความรู้และมีระเบียบวินัยอีกทั้งยังเน้นในเรื่องของการรู้รักสามัคคีในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี