จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชน ร่วมในพิธี