รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ รับทราบ ข้อร้องเรียนแก่เกษตรกรให้ตรวจสอบวินัยกับหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

0
142

รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ รับทราบ ข้อร้องเรียนแก่เกษตรกรให้ตรวจสอบวินัยกับหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
.
วันนี้ (22 ต.ค.2562) ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ชุมนุมกว่า 300 คน จากทั่วประเทศ เพื่อร้องเรียนให้เกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 100 ราย ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์
.
ทั้งนี้ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยดำเนินการกับผู้ชุมนุม โดยมีข้อเสนอตามข้อมติที่ได้ตกลงกัน 2 ข้อ คือ 1.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยกับหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ และ 2. ในระหว่างการตรวจสอบวินัยให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นจนกว่าจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมดำเนินการและจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
.
นางปวริศา เวียงทอง ผู้ประสานงานเกษตรกรภาคเหนือตอนบน ในนามของสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) เปิดเผยว่า ที่มาชุมนุนครั้งนี้ เพื่อขอความเป็นธรรมกับเกษตรกร โดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน และเรียกร้องให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ อย่างตรงไปตรงมา พร้อมขอบคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่นิ่งนอนใจ ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อปากท้องพี่น้องเกษตรกร
.
โกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์