“ตม.จว.มุกดาหาร จับหนุ่มลาว 2 คน อยู่เกิน (Over Stay)!!

0
57

“ตม.จว.มุกดาหาร จับหนุ่มลาว 2 คน อยู่เกิน (Over Stay)!!

ตามนโยบายของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ระดมกวาดล้างจับกุมคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Over Stay) และผู้กระทำผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันนี้(22 ต.ค.62) เวลา 06.30 น.ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4, พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม. 4 และ พ.ต.ท.ยศพร มาศรีนวล สว.ตม.จว. มุกดาหาร บก.ตม.4

นามเจ้าพนักงานตำรวจที่จับ ว่าที่ ร.ต.ต.จิรภัทร อินทะเนน รอง สว.ตม. จว.มุกดาหาร, ด.ต.สมบัติ แก้วพวง, ด.ต.กานตพงศ์ บุดดีวัน และ ด.ต.ยุทธพล เศษสุวรรณ ผบ.หมู่ ตม.จว. มุกดาหารได้ทำการจับกุม
1.MR.SOUAY XAYAPHETH อายุ 30 ปี สัญชาติ ลาว ถือหนังสือเดินทางเลขที่ P 2196244
2.MR.YANH ( ไม่มีนามสกุล ) อายุ 21 ปี สัญชาติ ลาว ถือหนังสือเดินทางเลขที่ P 2055960

ข้อหา “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด”
สถานที่จับกุม บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

พฤติการณ์ในการจับกุม ตามวันและเวลาที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ ได้รับแจ้งจากสายลับ(ขอปิดนาม)ว่าจะมีบุคคลต่างด้าวเดินทางมาด้วยกับรถโดยสาร จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้เดินทางตรวจสอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร พบเห็นบุคคลคล้ายคนต่างด้าว มีรูปร่างลักษณะมีพิรุธ จึงได้ทำการขอตรวจพบ MR.SOUAY XAYAPHETH อายุ 30 ปี สัญชาติ ลาว พร้อมพวกรวม 2 คน (ทราบชื่อ-สกุล อายุ และสัญชาติภายหลัง) จึงได้แสดงตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว ผู้ถูกจับได้ยื่นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (LAISSEZ-PASSER) แสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติลาว แต่ไม่มีรอยตราประทับของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงสอบถามว่ามีหนังสือเดินทางหรือไม่

ผู้ถูกจับที่ 1 แจ้งว่าเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายสีดำและได้นำหนังสือเดินทางเลขที่ P 2196244 มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่า ผู้ถูกจับได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ( 10 AUG 2019 ) โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท ผ.ผ.30 ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง วันที่ 8 กันยายน 2562 ( 8 SEP 2019 ) แต่ผู้ถูกจับได้อยู่ในราชอาณาจักรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ผู้ถูกจับที่ 2 แจ้งว่าเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายสีดำ-ชมพู และได้นำหนังสือเดินทางเลขที่ P 2055960 มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่า ผู้ถูกจับได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ( 19 MAR 2019 ) โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท ผ.ผ.30 ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง วันที่ 17 เมษายน 2562 ( 17 APR 2019 ) แต่ผู้ถูกจับได้อยู่ในราชอาณาจักรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ นำตัว MR.SOUAY XAYAPHETH พร้อมพวก มาที่ทำการ ตม.จว.มุกดาหาร เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบไบโอเมทริกซ์(Biometrics) จากการตรวจสอบ MR.SOUAY XAYAPHETH พร้อมพวก รับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับหนังสือเดินทางเล่มดังกล่าวจริง และได้อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดข้อหา “อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จึงทำการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ดำเนินคดีตามกฎมายต่อไป
เหตุผลที่อยู่เกิน เนื่องจากไม่มีเงินเดินทางกลับบ้าน!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรอง ผบก.อก.ปรก.รอง ผบก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

################################