นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกินข้าวใหม่ม้งซาปาเมืองไทย@บ้านน้ำจวง ณ บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

0
117

วันที่๒๐ตุลาคม ๒๕๖๒
นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกินข้าวใหม่ม้งซาปาเมืองไทย@บ้านน้ำจวง ณ บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

พร้อมต้อนรับคณะสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ นำโดยดร.ประครอง สายจันทร์ ผจก.อพท.๔ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมสังเกตุการณ์ศักยภาพชุมชน เพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องเกณฑ์ gstc โดยชมเเหล่งท่องเที่ยว ในเเต่ละจุด อ่างเก็บน้ำ ,น้ำตกตาดปลากั้ง,นาขั้นบันได เพื่อนำกลไกล การพัฒนา cbt gstc อพท.น้อย ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป
🔈นอกจากเทศกาลกินข้าวใหม่ม้ง และทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวการทำนาขั้นบันไดเนินสองเต้า “ซาปาเมืองไทย  บ้านน้ำจวง” ยังมีการแข่งขันพายแพทะเลภูเขา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำในพระราชดำริ ชิงถ้วยเกียรติยศจากพล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี และเที่ยวชมน้ำตกตาดปลากั้ง โดยมีคณะสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จาก ๑๗ จังหวัด จำนวนกว่า ๒๐๐คน ร่วมงานและร่วมเส้นทางท่องเที่ยวอย่างคึกคัก
แหล่งท่องเที่ยว
🎯นำ้ตกตาดปลากั้ง บ้านนำ้จวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
🎯นาขั้นบันได
🎯อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวง
🎯ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ธรรมชาติ นิเวศ วัฒนธรรมประเพณี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การท่องเที่ยวในชุมชน โดยชุมชนบ้านนำ้จวงอย่างยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชาวบ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เป็นจิตอาสาสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ เข้าร่วมได้เเก่
๑.นางชวมล แพจุ้ย
๒.นางสาวปนัดดา ผาสุข
๓.ชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์
ซาปาเมืองไทย@บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
สนใจติดต่อได้ ประธานนิรัน ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง☎ 093-601-1772
หรือน้องบาส เจ้าหน้าที่อบต.บ่อถาค เบอร์โทร ☎097-946-2439