ธนาคารออมสินภาค 7 จัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562
วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.19 น. ธนาคารออมสินภาค 7 จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีธนาคารออมสินภาค 7 ประจำปี 2562 โดยมี นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีธนาคารออมสินภาค 7 พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสินภาค 7 นำโดย นายฉลองชัย อนุกูลเวช รักษาการผู้อำนวยการภาค 7 คณะผู้อำนวยการเขต ผู้จัดการสาขา พนักงาน ลูกจ้าง และคณะศรัทธาวัดหนองกลาย ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดหนองกลาย ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีที่สำคัญยิ่งในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคือประเพณีการทอดกฐิน จึงได้จัดงานพิธีทอดกฐินสามัคคีธนาคารออมสินภาค 7 ประจำปี 2562 ขึ้น ณ วัดหนองกลาย ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และคณะศรัทธาวัดหนองกลายเข้าร่วมพิธี รวมเงินทำบุญกฐินทั้งสิ้น 1,111,199 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างองค์พระธาตุเจดีย์ ขนาดหน้าตักกว้าง 19 เมตร ความสูง 39 เมตร เพื่อไว้เป็นสถานที่ให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชา และเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง 79 นิ้ว สูง 2 เมตร 59 เซนติเมตรที่ได้จัดสร้างไว้แล้ว ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน