คณะผู้บริหาร ศอ.บต.ร่วมพระพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
เมื่อวันที่ 17 ตุลคม 2562 เวลา 19.00 น.คณะผู้บริหารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ ประธานองค์มนตรี และรัฐบุรุษ เพื่อน้อมรำลึกถึง คุณความดี และคุณประโยชน์ ที่ได้สร้างให้กับแผ่นดิน ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบจมบพิตร ดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ
ทั้งนี่สำนัดพระราชวัง ได้เปิดโอกาสให้ ประชาชนทั่วไป สามารถเคารพศพ พล.อ.เปรม ได้ทุกวัน โดยมีประชาชน และข้าราชการ อดีตข้าราชการ ที่เคยทำงานในครั้งที่พล.อ.เปรม เคยรับราชการ และเป็นนายกรัฐมนตรี หลั่งไหลมาเคารพศพพล.อ.เปรม เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน