ผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีเชิญมาสัมผัสเมือง 3 อิ่ม ‘อิ่มบุญ อิ่มธรรมชาติ อิ่มท้อง

0
59

ผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีเชิญมาสัมผัสเมือง 3 อิ่ม ‘อิ่มบุญ อิ่มธรรมชาติ อิ่มท้อง
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตอนรับคณะ สปป.ลาวจำนวน 52 ท่าน จากแขวงสาละวันและแขวงจำปาสักพร้อมด้วย ท่านบัวลิน วงพะจัน รองเจ้าแขวงจำปาสัก ท่านพูธง คำมะนีวง รองเจ้าแขวงสาละวัน ตัวแทนผู้บริหารจาก สปป.ลาว งาน “สานสายใยไทย-ลาว สองแผ่นดิน”

ความจริงแล้วสองฝั่งโขงเขาเรียกว่ารอยต่อที่ไร้พรหมแดนหรือแลนด์ลิงค์ ก็จะไปมาหาสู่กัน สีสันทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเช็คอินที่ไหนทั้งสองแผ่นดิน และแม้ว่าจะประสบอุทกภัยน้ำท่วมเราก็มีความตื่นตัว อย่างไรก็ตาม เราก็ได้เริ่มต้นทำเพลงร่วมกัน 3 ภาษา ไทย ลาว อังกฤษ เพื่อต้อนรับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาว เราจะยกระดับการท่องเที่ยว ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติเป็นมรดกโลก ผมคิดว่านี่คือความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศ ไทย-ลาว ซึ่งจะครบรอบ 70 ปี ในปีหน้า ให้เป็นรางวัลของสองแผ่นดิน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว บ้านพี่เมืองน้องและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี สู่พี่น้องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)​ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-ลาว ให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี คณะ สปป.ลาวจำนวน 52 ท่าน จากแขวงสาละวันและแขวงจำปาสักพร้อมด้วย ท่านบัวลิน วงพะจัน รองเจ้าแขวงจำปาสัก ท่านพูธง คำมะนีวง รองเจ้าแขวงสาละวัน ตัวแทนผู้บริหารจาก สปป.ลาว ต้อนรับ “สานสายใยไทย-ลาว สองแผ่นดิน” โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
คณะเดินทางสู่สามพันโบก อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เยี่ยมชมและซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กินข้าวป่า พาชม ณ สามพันโบก” และเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อชมความงามทางธรรมชาติก่อนจะเดินทางกลับที่พักเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยง “สานสายใย ไทย-ลาว สองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี “สานสายใย ไทย-ลาว สองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลราชธานี” เที่ยวอุบล เมือง3อิ่ม อิ่มบุญ อิ่มธรรมชาติ และอิ่มท้อง

และในวันท้ายสุด 17 ตุลาคม 62 นำคณะเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อชมแสงแรกแห่งวันที่สวยงามบนจุดแลนด์มาร์คท่องเที่ยวอีกแห่งหนี่งของจังหวัดอุบลราขธานี และเดินทางไปเยี่ยมชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านบากชุม อ.สิรินธร “กินข้าว ชมเขื่อน” ชมความงามของเขื่อนสิรินธร ก่อนเดินไปยังด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งแขกรับเชิญ สปป.ลาว กลับประเทศ โดยได้รับเสียงชื่นชมจากคณะสปป.ลาว