a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ศรีสะเกษ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ทอดกฐินสามัคคีสองแผ่นดินสร้างความพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ขณะที่หลวงพ่อพุฒ มอบรถจักรยาน 2 ล้อ 10 คันและทุนการศึกษา 30 ทุนให้แก่เด็ก น.ร.เขมรที่ยากจน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านสระชุก ต.ตรอเปรียงไปร อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา พ.อ.วีระยุทธ รักศิลป์ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 และผู้บังคับกรมทหารราบที่ 16 พร้อมด้วย พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 1 พ.อ.โถมวัฒน์ สว่างวิทย์ รอง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 และคณะข้าราชการทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อ.ภูสิงห์ จำนวนมากได้เดินทางไปร่วมกันประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีสองแผ่นดินสร้างความพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา โดยมีพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา บ้านไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานคณะสงฆ์ฝ่ายไทย และมี พลตรี โต๊ด รา หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชา-ไทย เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา พร้อมด้วย นายฮอร์จิน วีระยุทธ นายอำเภออัลลองเวง และนายซับ เยือน ประธานช่องสะงำ นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ครู น.ร.ชาวกัมพูชามาให้การต้อนรับและร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พ.อ.วีระยุทธ รักศิลป์ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี กล่าวว่า การจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีสองแผ่นดินสร้างความพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจของกำลังพล ครอบครัว และคณะผู้มีจิตศรัทธา ทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนชาวไทยที่ได้ร่วมกันจัดร่วมกิจกรรมนี้ขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการหาเงินรายได้สมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างภายในวัดประเทศกัมพูชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้ง 2 ประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีเงินจากการทอดกฐินครั้งนี้ เป็นเงินไทย จำนวน 116,033 บาท และได้มอบให้กับคณะกรรมการวัดบ้านสระชุก เพื่อพัฒนาภายในวัดนี้ต่อไปแล้ว

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า ในโอกาสการเดินทางมาทอดกฐินสองแผ่นดินไทย – กัมพูชาในครั้งนี้ อาตมาภาพ ได้ร่วมถวายปัจจัย จำนวน 30,000 บาท ถวายเจ้าอาวาสวัดบ้านสระชุก เพื่อร่วมพัฒนาวัดบ้านสระชุก เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย – กัมพูชา ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยอาศัยมิติทางพระพุทธศาสนา และยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 500 บาท ให้แก่เด็ก น.ร.กัมพูชาที่ยากจน จำนวน 30 คน มอบรถจักรยาน 2 ล้อ จำนวน 10 คัน ให้แก่เด็ก น.ร.ร.ร.บ้านสระชุก จำนวน 10 คน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็ก น.ร.กัมพูชาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ได้มีโอกาสเรียนหนังสือเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยในกลุ่มอาเซียนต่อไปอีกด้วย///////

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ