สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน ท่องเที่ยวสานสายใย ไทย-ลาวสองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลราชธานี”

0
140

จังหวัดอุบลฯ จัดงานท่องเที่ยวสานสายใย ไทย-ลาวสองแผ่นดิน กินของแซบเมืองอุบลฯ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน ท่องเที่ยวสานสายใย ไทย-ลาวสองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลราชธานี

(15 ต.ค.62 )ที่โรงแรมทอแสงโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการจัดงานท่องเที่ยวสานสายใย ไทย-ลาวสองแผ่นดิน กินของแซ่บเมืองอุบลราชธานี โดยมีท่าน บัวลิน วงพะจัน รองเจ้าแขวงจำปาสัก ท่านพูทง คำมะนีวง รองเจ้าแขวงสาละวัน คณะผู้แทนส่วนราชการและภาคธุรกิจเอกชน จากแขวงจำปาสักและแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับการจัดงาน”ท่องเที่ยวสานสายใย ไทย-ลาว สองแผ่นดิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมาย ด้านการท่องเที่ยว เชิงรุกในมุมมองใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – ลาว บ้านใกล้เรือนเคียง สู่พี่น้องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย -ลาว ให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  ภายในงานพิธีลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า ชายแดนไทย-ลาว การเสวนาหัวข้อ”ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าชายแดน ไทย-ลาว” การจัดบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอุบลราชธานี

โดยงานนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนของประเทศไทยและผู้บริหาระดับสูง ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และสื่อมวลชนของแขวงจำปาสักและแขวงสาละวันของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวจำนวน 100 คน  ชมแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัติวิถี  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ชุมชนบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร  วัดสิรินทรวราราม พร้อมเยี่ยมชมและซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดจำหน่าย ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

นายเชิดชัย ทองถม(ท่านขุน)อุบลราชธานี