“กนกวรรณ “รมช.ศธ. นำทีม กศน.ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา!!

0
108

“กนกวรรณ “รมช.ศธ. นำทีม กศน.ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา!!

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ/ เช้าวันนี้ เวลา 10.00 น. (14 ต.ค.62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ด้านวัดอรุณฯ เตรียมสถานที่รองรับประชาชน พร้อมตั้งโรงทานบริการประชาชน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเตรียมความพร้อมรับในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.พร้อมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กระทรวงศึกษาธิการ ลูกเสือและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำกล่าวปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในนามคณะจิตอาสาได้น้อมนำแนวทางพระราชทานโครงการจิตอาสามาจัดกิจกรรม เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ในการรักษาไว้ซึ่งความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

จากนั้นมีการพัฒนาชุมชนโดยรอบและร่วมกันปลูกต้นไม้ เก็บขยะ ทาสี ตามจุดต่างๆ โดยรอบวัดอรุณฯ รวมถึงพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่24 ตุลาคม 2562 นี้ เพื่อให้ออกมาสะอาด เรียบร้อย สวยงามสมบูรณ์ที่สุด!!

################################