จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
56

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในเวลช่วงค่ำจัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ จังหวัดยะลายังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในกิจกรรมอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณตลาดเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมาย และทรงตรากตรำพระวรกายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พสกนิกรชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์หาที่สุดมิได้พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวจังหวัดยะลาตลอดไป//อิงอร จ.ยะลา