ชาวยะลาวิ่งเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
32

ชาวยะลาวิ่งเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชาชนชาวจังหวัดยะลาพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองกว่า 500 คน รวมตัวร่วมวิ่งเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การวิ่งดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา และจะวิ่งเป็นเลข ๙ ไทย โดยใช้ระยะทางในการวิ่ง 9.99 กิโลเมตร

นายดนุพร ชาวจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตนเองได้ทราบข่าวจากเพื่อนที่จะมีการรวมตัวของชาวยะลาในการวิ่งเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยไม่มีการสมัคร ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีเสื้อแจกด้วย เป็นการวิ่งด้วยใจจริง ๆ จึงเกิดความสนใจ และได้เข้าร่วมในวันนี้ เพราะอย่างน้อยที่สุด เราในฐานะพสกนิกรของพระองค์ การที่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์ ถือเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้ว//อิงอร จ.ยะลา