โครงการทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวงวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์.

0
33

โครงการทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวงวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์. ………………………………………….
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตรและนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน พร้อมประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นองค์พิจารณาผ้าป่า ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ความตอนหนึ่งในการเทศนา…
ไปไม่กลับ คือเวลาที่หมุนเวียนผ่านไป
หลับไม่ตื่น คือความหลงใหลทั้งปวง
ฟื้นไม่มี สังขารที่ร่วงโรยไม่คืนมา
หนีไม่พ้น คือความตาย
ให้ทุกคนตั้งมั่น หมั่นทำความดี เพื่อประโยชน์ในภพนี้และภพหน้า…