ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมส่วนราชการ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
118
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมส่วนราชการ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรัทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรม จังหวัดน่าน พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 38 นายสำเร็จ อุดแดง ผอ.สนง.เขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณรงค์ อินโส หน.สนง.ปภ.น่าน นายชุมพล สุทธไชย หน.กลุ่มงานวิชาการ สนง.ที่ดินน่าน พ.อ.รุจมนตรี จิณเสน รองผบ.มทบ.38 รองผอ.รมน.น่าน พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายก อบต.ไชยสถาน หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลในช่วงเช้า

จากนั้นร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บุญยงค์ สดสอาด รายงาน