“สตม.น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคต ร.9!!

0
76

“สตม.น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคต ร.9!!

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 3 ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”  ในหลวง ร.9 กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย วันนี้ เวลา 09.00น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด และคณะชมรมแม่บ้านตำรวจ สตม. ทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานพิธี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พล.ต.ท.สมพงษ์ฯ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค.2562 ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ในฐานะของข้าราชการตำรวจสังกัด สตม.พวกเรามีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขณะเดียวกัน ด่าน ตม.ทั่วประเทศ ก็มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันด้วย!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ5 :พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178!!

#################################