จ.พะเยา โรงงานเจเคธนาธารแก้ไขปัญหาน้ำเสียกลิ่นเหม็น และส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชเศรษฐกิจ

0
58

พะเยา โรงงานเจเคธนาธารแก้ไขปัญหาน้ำเสียกลิ่นเหม็น และส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชเศรษฐกิจ

โรงงานเจเคธนาธาร ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสีย และกลิ่นเหม็น ให้กับชาวบ้าน หลังส่งผลกระทบในเรื่องกลิ่นและน้ำเสีย จนชาวบ้านเข้าร้องเรียนหลายหน่วยงาน ล่าสุดทางบริษัทได้มีการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน โดย มีการบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย และยังมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ผู้แทนของบริษัทเจเคธนาธาร ที่ปรึกษาเกษตรกรภาคเหนือ ตัวแทนเกษตรจังหวัดพะเยา ตัวแทนสภาเกษตรจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ต่างเข้าร่วม ทำการชี้แจงให้กับชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรที่อาศัยบริเวณโดยรอบของบริษัทเจเคธนาธาร หลังเข้าทำการส่งเสริมให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบได้ทำการปลูกพืชเศรษฐกิจคือมะม่วงพันธ์มะม่วงแก้วขมิ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับชาวบ้าน หลังได้รับผลกระทบเนื่องจากภาวะสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ำเสียและกลิ่นเหม็นของโรงงาน จนชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อหลายหน่วยงาน ซึ่งล่าสุดทางโรงงานได้ทำการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านบริเวณโดยรอบ โดยวิธีการลดกลิ่นและมีการบำบัดน้ำเสีย จนทำให้ชาวบ้านเกิดความพอใจ และนอกจากนั้นยังได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบ ได้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูและชดเชยให้กับชาวบ้านโดยรอบ โดยการให้ปลูกมะม่วง ที่เข้าร่วมโครงการโดยในระยะแรกจะส่งเสริมจำนวน 500 ไร่โดยนำกล้าพันธุ์มะม่วง เข้าทำการแจกจ่ายจำนวน 60 ต้นต่อหนึ่งไร่ คิดเป็นเงินรวม กว่า 800,000 บาทเพื่อให้เกษตรกรและชาวบ้านบริเวณโดยรอบ นำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยโรงงานจะมีการประกันราคาและรับซื้อกับเกษตรชาวบ้าน

โดยนายนิกร นามแก้ว เจ้าของหุ้นสวนผู้ประกอบการโรงงานเจเคธนาธาร ระบุว่า หลังจากที่ทางโรงงานได้มีกรณีพิพาทกับชาวบ้านบริเวณโดยรอบในเรื่องของกลิ่นเหม็นของโรงงานรวมทั้งน้ำเสียของโรงงานซึ่งขณะนี้ทางโรงงานก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขทั้งในเรื่องของกลิ่นและน้ำเสียจนชาวบ้านบริเวณโดยรอบได้รับความพึงพอใจ นอกจากนั้น ทางโรงงานก็ยังได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบทำการปลุกเปิดเศรษฐกิจคือมะม่วงพันธ์ดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ยั่งยืนโดยเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงที่ทางโรงงานส่งเสริมทางโรงงานก็จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการที่จะให้โรงงานอยู่ร่วมกับสังคมได้ซึ่งหากมีปัญหาสิ่งใดที่ทางโรงงานจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านบริเวณรอบก็ให้ชาวบ้านสามารถประสานมาได้กับทางโรงงานเพื่อจะช่วยกันปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ส่งเสริมชาวบ้านกับโรงงานได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกัน
สัมภาษณ์…นายนิกร นามแก้ว เจ้าของหุ้นสวนผู้ประกอบการโรงงานเจเคธนาธาร

ขณะที่ชาวบ้าน ระบุว่า เป็นสิ่งที่ดีที่ทางโรงงานเจเคธนาธาร ได้มีการปรับปรุงแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านบริเวณโดยรอบ และนอกจากนั้นยังทำการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำการปลูกผลผลิตคือมะม่วงซึ่งก็จะสามารถทำให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบตรงนี้มีรายได้ซึ่งตรงนี้นับเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางโรงงานได้มีการได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดี
สัมภาษณ์…นายอุทัย อิ่นคำ อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งผาสุก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา