“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจว.และมูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”แบ่งปันธารน้ำใจ พร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยา เด็กชายวัย10 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตาบอดทั้ง 2 ข้าง!!

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ พ.ต.ขจรศักดิ์ บรรจงมณีรัตน์ รอง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลฯ

เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ด.ช.กวี พันวิลาศ อายุ 10 ปี พร้อมผู้ปกครอง ของ ด.ช.กวีฯ อยู่บ้านเลขที่ 81 ม.3 บ.บางเจริญ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว เซลล์มะเร็งลุกลามทำให้เส้นประสาทตาฝ่อ ตาบอดทั้งสองข้าง (จดทะเบียนคนพิการแล้ว) มีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาล ครอบครัวมีรายได้จากบิดา ซึ่งมีอาชีพกรีดยาง เพียงคนเดียว จึงอยู่ในภาวะยากลำบาก พร้อมมอบถุงยังชีพจาก”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” เพื่อช่วยเหลือขั้นต้น และจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือต่อไป

จากกรณีเป็นข่าวออกสื่อที่ผ่านมาโดยนายประทีป ทั่งศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช พร้อมด้วยนายจารินทร์ จุ้ยแจ้ง ตำบลไชยราชและนักพัฒนาชุมชน อบต.ไชยราช พร้อมคณะได้เดินทางเข้าช่วยเหลือ มอบสิ่งของให้กำลังใจในขั้นต้นไปก่อนหน้านี้

ต่อมา กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งว่าเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ น.ส.ศรีสุวรรณ แก้วบุญ รักษาการในตำแหน่ง. นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสมฤทัย ปานไพรศล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดประจวบฯ ทีม ONE HOME (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบฯ) พร้อมด้วยนายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอบางสะพานน้อย ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประทีป ทั่งศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย และนายกประทีป ทั่งศรี พร้อมด้วย กำนันจารินทร์ จุ้ยแจ้ง ป.โจ้ และ นักพัฒนาชุมชนอบต.ไชยราช

ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ด.ช.กวี ฟันวิลาศ ณ บ้านดังกล่าว โดย นายศราวุธ จิรพิทักษ์ เป็นผู้แทน นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท เงินจากกองทุนธารน้ำใจใต้ร่มพระบารมี จำนวน 3,000 บาท เงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในจังหวัด จะได้โอนเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ดังนี้

– สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 2,000 บาท
– ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จำนวน 3,000 บาท
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด จำนวน 3,000 บาท
– บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด จำนวน 3,000 บาท

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################